النگو طلا ۵۰۰۰

بازدید : 1186   |      

وزن ۳/۵ گرم
كد ۳۱۱
رنگ : زرد

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985133680001
وب سایت :
www.talaye-azimzadeh.com
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

311