النگو طلا سمیرا

بازدید : 582   |      

وزن ۱۱ گرم
كد ۳۱۲/۹
رنگ : زرد

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985133680001
وب سایت :
www.talaye-azimzadeh.com
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

312