سرویس طلا سیما

بازدید : 191   |      

وزن ۱۱/۸۰۰ گرم
كد ۳۴۱
رنگ : زرد و سفید

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985133680001
وب سایت :
www.talaye-azimzadeh.com
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

341