النگو طلا عقیق ۶۳۶

بازدید : 325   |      

وزن ۷/۹۰۰ گرم
كد ۳۲۷
رنگ : زرد

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985133680001
وب سایت :
www.talaye-azimzadeh.com
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

327