نیم ست طلا کارتیه

بازدید : 60   |      

وزن طلا : 2 الی 7 گرم
كد 360
رنگ زرد

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

360