دستبند طلا تمیمه

بازدید : 56   |      

وزن طلا : 12 گرم
كد 389
رنگ زرد

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

389