نیم ست طلا گلد کام

بازدید : 184   |      

وزن طلا : 7/480گرم
كد 333
رنگ زرد

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711
وب سایت :
www.talajat.org
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

333